08/05/2014

Obnovljivi izvrori energije u Makedoniji

Pisali smo o tome kakvo je stanje u Srbiji što se tiče obnovljivih izvora energije i njihovog udela u energetskom bilansu zemlje. Danas ćemo pogledati koliko je ozbiljno shvlatila ovu problematiku Makedonija.

Obnovljivi izvori energije u Makedoniji
slika [© energetskaefikasnost.info]
Makedonija ima ukupno instaliranih kapaciteta obnovljive energije:
  • 8 hidroelektrana, ukupne snage 504 MW
  • 40 malih hidrocentrala, ukupne snage 65,06 MW
  • 38 solarnih elektrana, ukupne snage 8,33 MW
  • 16 vetrogeneratora, ukupne snage 36,8 MW
  • 1 elektrana na biogas, snage 1MW
Pogledajte infografik koji nam je ustupio kolega sa portala energetskaefikasnost.info.

slika [© energetskaefikasnost.info]

Koristimo ovu priliku da kolegama iz Makedonije, sa portala energetskaefikasnost.info čestitamo i četvorogodišnjicu uspešnog rada.Tekst i slike u saradnji sa sajtom energetskaefikasnost.info.