06/05/2013

Obnovljivi izvori energije

Poslednje vreme sve su učestalije priče o obnovljivim izvorima energije (OIE), njihovim prednostima i potrebi da se sve više ulaže u ovaj vid energije. Zavisnost država od uvoza energenata je sve veća, što stvara lošu ekonomsku situaciju i sve veći spoljnotrgovinski deficit zemalja koje nisu bogate fosilnim gorivima (nafta i prirodni gas). Kako bi se ovakva situacija promenila, mnoge su vlade donele odluke da se određeni procenat energije dobija iz obnovljivih izvora. 


Vetropark Shepherds Flat u SAD
slika [Wikimedia Commons]
Deo energije iz fosilnih goriva još uvek nije moguće u potpunosti zameniti OIE. Tipičan primer ovog problema je automobil, gde postoje pokušaji korišćenja električne energije, ali su uglavnom takvi automobili preskupi ili imaju jako mali radijus kretanja jednim punjenjem baterija, dok se ponovno punjenje čeka dosta dugo. Mesta gde je moguće zameniti fosilna goriva OIE su u poslovnim i stambenim objektima, javnim zgradama itd.

OIE, u zavisnosti od toga koju energiju koriste, se mogu podeliti na:
  • energiju vetra,
  • energiju sunca,
  • energiju iz biomase,
  • geotermalnu energiju i
  • energiju vode - hidroenergiju.
Svaki od ovih OIE ima svojih prednosti i mana, dok se kod mnogih još uvek radi na tehnološkom unapređenju sistema iskorišćenje. OIE su oblast koja se stalno razvija i u poslednje vreme, beleži rast i veći napredak. Mesto Srbije u svemu ovome trenutno nije zavidno, ali se stidljivo dešavaju promene i kreće se u značajnije investicije u ovu oblast.