30/04/2013

Održavanje klima uređaja

Dolazi leto, počinju vreli dani, pa je vreme da se pozabavimo pravilnim održavanjem klima uređaja. Kako bi uređaj ispravno funkcionisao, potrebno je da se redovno čisti, dezinfikuje i održava. Pre bilo koje operacije, isključite klima uređaj sa električne mreže.


Housel klima uređaj star 7 godina

Čišćenje filtera prašine

Prvenstveno se pod održavanjem podrazumeva redovno pranje filtera za prašinu. Pranje filtera je poželjno raditi jednom mesečno, možda i češće, ukoliko je uređaj dugo radio u tiom periodu. Mnogi su koristili klima uređaje u prelaznom jesenjem periodu i zimi za dogrevanje, pa su se filteri napunili prašinom. Filteri se nalaze na prednjoj strani klima uređaja, odmah ispod zaštitne maske (na slickama dole). Postavljeni su tako da bi sprečili prolazak sitnih čestica prašine i njihovo lepljenje za isparivač (izmenjivač toplote u unutrašnjoj jedinici). Čišćenjem ovih filtera oslobađa se protok vazduha kroz uređaj i, samim tim, povećava se njegova energetska efikasnost. Kada izvadite filtere, možete ih oprati tušem toplom vodom. Mlaz uperite tako da udara na unutrašnju stranu filtera, stranu koja je ležala do isparivača, kako bi se lakše skinula prašina koja leži na suprotnoj strani. Ukoliko su jako zaprljani, možete ih oribati mekšom četkom, kako bi se izvukla prašina iz otvora filtera. Za ovu operaciju nije potrebno više od 20tak minuta, a možete je obaviti sami.
Uklonjen ukrasni panel klima uređaja
Filter prašine

Dezinfekcija klima uređaja

Pošto ste očistili filtere, mogli bi i da se pozabavite dezinfekcijom klima uređaja i time sprečiti pojavu neprijatnih mirisa iz klime, kao i mogućnost širenja štetnih mikroorganizama. Iako je period dogrevanja iza nas, nije se vlažio isparivač i nema velikih mogućnosti da su se nakupili mikroorganizmi, bilo bi dobro da se ova operacija obavi pre svake rashladne sezone. Dezinfekciono sredstvo možete naći u svakoj apoteci ili većem marketu (možete uzeti neko blaže sredstvo, ali ne alkohol). Pročitajte na samom sredstvu uputstvo za upotrebu i razblaživanje. Kada pripremite sredstvo, ubacite ga u bilo koju bocu sa pumpicom (npr. boca od sredstva za pranje stakala). Uprskajte sredstvo u rebra isparivača (naredna slika), rasprašujući ga odozgo naniže i u svakom međuprostoru. Višak sredstva će se preko creva odliti napolje, pa nema bojazni da će sredstvo cureti. Posle dezinfekcije, ostavite klima uređaj da se osuši i nemojte ga uključivati barem dva sata.
Mesto gde treba uprskati dezinfekciono sredstvo

Pranje spoljašnje jedinice

Spoljašnja jedinica klima uređaja je još izloženija prašini od unutrašnje. Najčešći problem je nagomilavanje prašine u saću (naredna slika) čime se usporava strujanje vazduha i smanjuje kapacitet hlađenja i grejanja klime, samim tim se i smanjuje njena energetska efikasnost. Pranje je najjednostavnije uraditi kompresorom sa vodom pod visokim pritiskom, čime će se sprati sva prašina sa saća. Otvaranjem prostora u saću, omogućuju se nesmetan protok vazduha koji služi za razmenu toplote. Naravno, ovo je jednostavnije uraditi ukoliko živite u kući. Ukoliko ste u stambenoj zgradi, bilo bi dobro da se prvo konsultujete sa komšijama, kako ne bi nekom napravili problem.
Mesto gde se zadržava prašina u saću

Dopuna rashladnog sredstva 

Ukoliko niste skoro proveravali nivo rashladnog sredstva, bilo bi korisno da uradite to pred letnju sezonu. Ranije se koristio freon, ali zbog njegovog lošeg uticaja na ozonski omotač, danas se koriste sredstva koja ne oštećuju taj sloj atmosfere. Ova operacija bi trebalo da se radi na nekoliko godina, u zavisnosti od kvaliteta ugradnje, izloženosti spoljašnje jedinice suncu itd. Potrebu za proverom sredstva možete i uvideti sami, ukoliko uređaj počne da hladi slabije. Većina servisa koji se bave ugradnjom klima uređaja, nude i ovu uslugu. Nedostatak rashladne tečnosti može da ošteti kompresor a i loše se odražava na energetsku efikasnost samog uređaja.

Ovako održavan i redovno proveravan klima uređaj može da Vas služi godinama bez ikakve opasnosti po Vaše zdravlje i bez smanjenja njegove efikasnosti prilikom rada. Vlasnik sam Housel klime, stare 7 godina, koja je dva puta premeštana zbog selidbe, redovno je održavana, servisirana, dopunjena je rashladna tečnost i još uvek radi bez problema.