07/05/2013

Solarna energija

Solarna energija je najčešće korišćen vid obnovljivog izvora energije u domovima. Pod solarnom energijom podrazumevamo iskorišćenje energije sunca za potrebe stvaranja toplotne energije ili električne energije.


Solarna energija 
slika [link]


Tako se i solarni paneli mogu podeliti na:
  • fotonaponske (na prvoj slici)
  • za pripremu tople vode (na drugoj slici)
Fotonaponski paneli na krovu objekta
slika [link]
Solarni panel za pripremu tople vode
slika [link]

Fotonaponski paneli, kako im samo ime kaže, koriste solarnu energiju za proizvodnju električne energije. Uvek su ravnog oblika, montiraju se na krovovima ili, ako ima dovoljno prostora za to, na zemlji. Postavljanje na zemlju se najčešće koristi kod velikih solarnih elektrana (na sledećoj slici je prikazana solarna elektrana Andasol u Španiji). Zanimljivo za ovu elektranu je da može da proizvodi električnu energiju i kada nema sunca, odnosno, kad je oblačno ili noću. 

Andasol solarna elektrana
slika [link]

Solarni kolektori za pripremu tople vode se mogu koristiti za dogrevanje prostora ili za pripremu potrošne tople vode. Postoji više tipova ovakvih kolektora, u zavisnosti od tehnologije i načina prenošenja toplote od kolektora do krajnjeg potrošača. Najjednostavnije konstrukcije je solarni kolektor sa spremnikom za toplu vodu na samom kolektoru (prikazan na sledećoj slici). Osim što je jednostavne konstrukcije, koristi i osnovni zakon fizike kako bi se omogućilo cirkulisanje tople vode unutar sistema, gde se topla voda kreće na više a hladna na niže.

Kompaktni solarni kolektor
slika [link]