07/02/2014

Najveća dostignuća u 2013. godini u obnovljivim izvorima energije 5. deo

Poslednji članak posvećen dostignućima u obnovljivim izvorima energije će se baviti upotrebom jednosmerne struje sa ciljem uštede energije i komercijalnom proizvodnjom energije iz biomase.

slika [sxc.hu]
9. Upotreba jednosmerne struje


Iako je naizmenična struja već dugo dominantna na tržištu energije, jednosmerna struja ima svojih prednosti - efikasna je, lakše se dobija iz solarnih panela i vetrogeneratora, nema gubitaka u vidu toplote prilikom transformacije u adapterima. Velike kompanije (Facebook, Boeing itd.) su već prešle na jednosmernu struju u svojim zgradama koja je namenjena opremi. Centri za podatke koji rade na jednosmernu struju su 20% efikasniji i potrebna im je do 40% manja površina. Planira se da će uskoro USB priključak moći da pruža do 100W snage kako bi se više uređaja moglo napajati jednosmernom strujom odatle.

USB
slika [sxc.hu]

Biomasa postaje sve prisutnija u proizvodnji energije. Smatra se da je sagorevanjem biomase ciklus kruženja ugljen-dioksida zaokružen. Odnosno, koliko biljka ugljen-dioksida u toku svog života prikupi, toliko i otpusti prilikom sagorevanja. Iz ovih razloga se biomasa smatra ekološkim i obnovljivim izvorom energije. Podižu se druga pitanja vezana za upotrebu biljaka za proizvodnju energije. Naime, potrebne su veće obradive površine za uzgajanje toliko bilja. Za proizvodnjeu bio-etanola potreban je kukuruz. Mnogi eksperti smatraju da će ovo dovesti do skoka cena hrane. Bilo kako bilo, trenutno biomasa predstavlja alternativan izvor energije i ukoliko se bude racionalno koristila nema velikih bojazni za budućnost.

Polja pod kukuruzom
slika [sxc.hu]
Tekst u saradnji sa sajtom ecowatch.com. Slike preuzete sa sajta sxc.hu.