06/02/2014

Najveća dostignuća u 2013. godini u obnovljivim izvorima energije 4. deo

Četvrti deo našeg specijala o najvećim dostignućima u oblasti obnovljivih izvora energije će se baviti vetrogeneratorima postavljenim na vodi i novim generacijama baterija koje mogu skladištiti više energije.

slika [sxc.hu]
7. Plutajući vetrogeneratori

Priobalna područja (offshore engl.) su najbolja mesta za postavljanje vetrogeneratora. Dosadašnja ograničenja oko postavljanja turbina na pučini su se odnosila na dubinu mora, zbog učvršćivanja vetrogeneratora za morsko dno. Granica je bila 60 m dubine, preko toga se izgradnja nije isplatila. Norvešla kompanija Statoil je ovo promenila predstavljanjem prvog plutajućeg (plovećeg) vetrogeneratora. Jedino je potrebno da se vetrogenerator usidri za morsko dno, što se radi kablovima. Ograničenje dubine mora je kod ovakvih vetrogeneratora 700 m. Prva ovakva vetrofarma se planira na obalama Škotske i Japana.

Plutajući vetrogenerator
slika [© Trude Refsahl - Statoil]

Glavna prepreka oko instaliranja obnovljivih izvora energije su baterije. Najveći problem je skladištenje energije dobijene iz obnovljivih izvora koja bi se kasnije mogla, po potrebi, koristiti. Nacionalna laboratorija Oak Ridge je predstavila novu generaciju litijum-jonskih baterija. U njima se može skladištiti daleko više energije dok su same baterije manje. Sve ovo je postignuto korišćenjem nanotehnologija i stvaranjem novih, poroznih materijala. Trenutno se eksperimentiše sa upotrebom litijum-sumpornih tehnologija, kako bi se još više približile ove baterije tržištu.

Ilustracija
slika [sxc.hu]
Tekst u saradnji sa sajtom ecowatch.com. Slike preuzete sa sajtova sxc.hu i Statoil.