26/05/2015

Fotonaponski sistem visoke efikasnosti

Kada govorimo o solarnoj energiji, ključ uspeha je povećanje stepena iskorišćenja fotonaponskih panela. Kod tradicionalnih fotonaponskih sistema, stepen iskorišćenja sunčeve energije je oko 20% (podatak varira u zavisnosti od sistema). Danas ćemo predstaviti sistem koji ovu efikasnost skoro duplira.
Novi fotonaponski sistem visoke efikasnosti
[slika © ripassoenergy.com]
Projekat koji se trenutno testira u pustinji Kalahari u Africi je delo kompanije "Repasso" iz Švedske.  Prema trenutnim rezultatima testiranja, ovaj sistem ima stepen efikasnosti oko 34%, što je apsolutni maksimum postignut iz fotonaponskih panela. Sistem je pokretan, spada u koncentracioni tip solarnih sistema. Okreće se i prati sunce tako da optimizuje svoj rad u zavisnosti od doba dana. 
Koncentratori se nalaze na tanjirima koji fokusiraju svetlost ka njima
[slika © ripassoenergy.com]
Ovi solarni paneli rade na principu Stirlingovog motora. Samo jedan tanjir ovog solarnog sistema može da proizvede i do 85 MWh električne energije. Gunar Larsson je pre osnivanja kompanije "Repasso", radio u švedskoj vojnoj industriji i shvatio je da se Stirlingov motor može upotrebiti i za ove svrhe.
Jedan koncentrator na tanjiru
[slika © ripassoenergy.com]
Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com. Slike preuzete sa sajta ripassoenergy.com.