01/06/2015

Solarne ćelije u spreju

Fotonaponski paneli odn. solarne ćelije su prošle kroz evoluciju materijala koji se koriste za izradu. Danas predstavljamo najnovije dostignuće naučnika iz ove oblasti - solarne ćelije koje se prskaju na površinu.
Ilustracija solarni paneli
[slika © sxc.hu]
"Spray-on solar cells" ili tehnologija solarnih ćelija koje se prskaju na površinu, nije nova, ali su dosadašnji pokušaji bili neuspešni u pogledu efikasnosti ćelija i njihove cene. Međutim sada, korišćenjem novog materijala pod nazivom "perovskite", naučnici su uspeli da preskoče prethodno navedene barijere u kreiranju efikasnih solarnih ćelija koje se prskaju odn. dolaze u spreju i nanose se na površinu prskanjem. 
Mašina koja nanosi "perovskite" na površinu
[slika © sheffield.ac.uk]
Trenutno standard efikasnosti solarnih ćelija je postavio silikon kao materijal i on iznovi oko 25%. Dosadašnji pokušaji tehnologije prskanja solarnih ćelija su se kretali jedva u jednocifrenim vrednostima stepenima efikasnosti. Međutim, materijal "perovskite" odn. kalcijum-titanijum oksid mineral je dostigao stepen efikasnosti od 19%, što je impresivno za ovu tehnologiju.

Postavlja se pitanje koja je prednost ovakvog vida proizvodnje solarnih panela? Odgovor je vrlo jednostavan - na ovakav način se mogu naprskati različiti geometrijski oblici, nepravilnih oblika, prvenstveno krovovne površine.

Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com. Slike preuzete sa sajtova sxc.hu i sheffield.ac.uk.