20/03/2015

Transparentni solarni paneli

Stručnjaci Univerziteta u Mičigenu su napravili prvi, potpuno transparentni, solarni koncentrator, koji može bilo koji prozor na kući ili ekran mobilnog telefona pretvoriti u fotonaponski panel.
Transparentni solarni paneli
[slika © offgridquest.com]
Za razliku od drugih transparentnih panela, koji su do sada predstavljani na tržištu, ovaj tip panela predstavlja pravu novinu. Kao što se na slikama može videti, paneli su kompletno transparentni. Iako je ideja o transparentnosti fotonaponskih panela malo pasurdna, u praksi je ostvariva. Apsurdnost se ogleda u tome da, kako bi fotonaponski panel mogao da proizvede svetlost, mora da apsorbuje svetlost i pretvori je u električnu energiju. Transparentni fotonaponski paneli, kako im i samo ime govori, propuštaju svetlost.
Transparentni solarni paneli
[slika © offgridquest.com]
Paneli su napravljeni od posebnih soli (TLSC soli), koje apsorbuju deo nevidiljive svetlosti iz oblasti ultra-ljubičastih i infra-crvenih talasnih dužina. Soli potom emituju nevidljivu svetlost infra-crvene talasne dužine. Ta svetlost se odvodi na ivice pločice gde se nalaze klasične fotonaponske ćelije u vidu tankih linija.

Može se reći da ova tehnologija ima veliki nedostatak. Efikasnost ovakvih ćelija je oko 1%, ali se istraživači nadaju da je moguće postići i do 5%. Iako su procenti mali, velikom površinom se ovaj nedostatak može lako nadomestiti. Primera radi, ukoliko se na jednom stambenom bloku zamene sva stakla ovakvim sistemima, može se proizvesti veća količina električne energije.

Tekst i slike u saradnji sa sajtom offgridquest.com.