25/03/2015

Most koji čisti zagađenje u Barseloni

Španski arhitektonski studio "BCQ" je predstavio projekat unapređenja mosta u Barseloni, tako što će će dodati beton koji razlaže aerozagađenje, posadiće vertikalne bašte na zidovima i dodaće svetleći trotoar.
Projekat budućeg mosta u Barseloni
[slika © dezeen.com]
Odlukom Gradskog veća Barselone, most poznat kao "Sarajevski most" će dobiti novi život i širu namenu. Most prelazi preko frekventnog puta, pa je cilj da se ovim unapređenjima stvori lepši ugođaj pešacima koji prelaze preko njega- tako što će unaprediti osvetljenje i kvalitet vazduha na mostu.
"Sarajevski most" u Barseloni
[slika © dezeen.com]
Most će biti obnovljen fotoosetljivim betonom- samočistećim materijalom koji, ujedno, neutrališe zagađenje iz vazduha. Beton je takvih karakteristika, da apsorbuje azotne okside iz vazduha i pretvara ih u bezopasne materije, koje potom, spere kiša. Osim betona, novost će biti i fotoluminiscentne materije, koje će tokom dana prikupljati svetlost, a tokom noći proizvoditi osvetljenje za pešake na mostu.

Tekst i slike u saradnji sa sajtom dezeen.com.