31/03/2015

Ova zemlja koristi isključivo obnovljivu energiju

Tehnologija napreduje, obnovljivi izvori energije beleže porast u upotrebi u svetu, dok nova nalazišta fosilnih goriva polako postaju sve manje dostupna u svetu. Jedna zemlja je uspela da se okrene u potpunosti obnovljivim izvorima energije.
Energija vetra - dostupna svima
[slika © sxc.hu]
Od početka 2015. godine, jedna zemlja u svetu može da se pohvali da je počela da koristi 100% energije iz obnovljivih izvora. Iako je zemlja u razvoju, Kostarika je od početka ove godine, prešla u potpunosti na obnovljive izvore energije. Naravno, kombinujući više izvora - hidroenergiju, solarnu energiju, geotermalnu energiju i energiju vetra. Uz povećane padavine i najavljenu izgradnju još elektrana na obnovljive izvore energije, Kostarika će moći celu godinu da koristi isključivo zelenu energiju.
Vetrogeneratori koriste obnovljivu energiju
[slika © sxc.hu]
Trenutna situacija sa vodostajem u toj zemlji, i raspoloživi kapaciteti proizvodnje energije stvaraju sledeće uslove:
  • 80% energije se dobija iz hidroenergije
  • 10% energije se dobija iz geotermalne energije
  • 10% energije se dobija iz solarne i energije vetra
Cilj Kostarike je da do 2021. godine postane karbon neutralna zemlja. Zanimljivo je da ova zemlja nema vojsku, pa su sva sredstva ulagali u obnovljive izvore energije i energetsku nezavisnost.

Tekst u saradnji sa sajtom croenergo.eu. Slike preuzete sa sajta sxc.hu.