17/03/2015

Energetski nezavisna plutajuća kuća

Život na vodi mnogima ne izgleda primamljivo. Danas ćemo pisati o malim, plutajućim kućama, koje su energetski nezavisne i napravljene su od recikliranih materijala.
Plutajuća energetski nezavisna kuća
[slika © inhabitat.com]
Arhitekta Đankarlo Zema je projektovao, a firma "EcoFloLife" je razvila plutajuću, energetski nezavisnu kuću - "WaterNest 100" (engl. Vodeno gnezdo). Kuća je napravljena od recikliranih materijala. Materijali su iskorišćeni tako da se mogu, po završetku životnog veka kuće, ponovo reciklirati.
Plutajuća energetski nezavisna kuća
[slika © inhabitat.com]
Kuća ima površinu od 93 kvadratna metra, prečnika je oko 12 metara a visine 4 metra. Napravljena je od laminiranog recikliranog drveta, a trup, koji je u vodi, od recikliranog aluminijuma. 
Plutajuća energetski nezavisna kuća
[slika © inhabitat.com]
Krov kuće je prekriven fotonaponskim panelima, ukupne površine 60 kvm i instalisane snage 4 kW. Objekat je napravljen tako da je omogućena prirodna cirkulacija vazduha, pri čemu se smanjuje potreba za hlađenjem. 
Detalj enterijera
[slika © inhabitat.com]
Iako je prvobitno zamišljena kao stambeni objekat, ova kuća se može lako pretvoriti u kancelariju, poslovni prostor ili vikendicu. Može se postaviti na bilo kojoj mirnoj (stajaćoj) vodenoj površini.

Tekst i slike u saradnji sa sajtom Inhabitat.com.