12/03/2015

Energija iz vodovodnih cevi u Portlandu

Portland je započeo interesantan projekat - iskorišćavanje energije iz vodovodnih i kanalizacionih cevi u tom gradu. Sada će stanovnici, prilikom svakog puštanja vode iz česme, pokretati male generatore u cevima koji će proizvoditi energiju.
Mali generatori u cevima u Portlandu
[slika © inhabitat.com]
Grad Oregon je započeo interesantan projekat - ugradnju malih hidro-turbina u vodovodne i kanalizacione cevi, koje će proizvoditi energiju tokom protoka vode kroz cevi. Proizvedena energija će se, putem prenosnog sistema, predavati lokalnoj elektro-mreži.
Presek cevi sa ugrađenom hidro-turbinom
[slika © inhabitat.com]
Ideja je bila da se deo energije, koji se utroši u sistemu pumpi, vrati uz pomoć ovih turbina, na mestima gde je teren pogodan (na padinama) i gde ima viška hidro-energije u cevima. Logično je da se ovim sistemom neće povratiti sva uložena energije u pumpnim stanicama, ali će biti dovoljno energije potrebne za, recimo, školu ili biblioteku.

Tekst i slike u saradnji sa sajtom Inhabitat.com.