11/07/2014

Koji klima uređaj kupiti - II deo

Prilikom izbora novog klima uređaja za Vaš dom, morate obratiti pažnju na više stvari. Posebno ako uzmemo u obzir cenu jednog uređaja, treba se dobro informisati, pošto to nije aparat koji se često kupuje.


Tipovi klima uređaja

Klima uređaji rade, kako smo već i ranije rekli, po principu toplotne pumpe i koriste kompresor za svoj rad. Postoje dve vrste klima uređaja (u zavisnosti od kompresora) koji su u ponudi na našem tržištu:
  • inverter sistemi
  • ne-inverter odn. standardni sistemi
Inverter klime su, po svojim specifikacijama i konstrukciji, modernije i manje troše energiju. Kod inverter klima uređaja, kompresor ima mogućnost promene broja obrtaja u zavisnosti od trenutne potrebe za hlađenjem i grejanjem. Na taj način se štedi energija. One su i pogodnije za grejanje u toku hladnih zimskih dana, pošto se mogu startovati i na temperaturama do -15 C. Naravno, ovakva tehnologija dolazi i sa većom cenom, uglavnom duplo većom od standardnih uređaja, a često su i tri puta skuplje.

Ne-inverter klime su one klime koje najčešće kupujemo za naše domove. Razlikuju se u kompresoru, pošto kod ove vrste, kompresor ima samo dva režima - ili radi ili ne radi, odn. ne može da menja broj obrtaja. Veliki nedostatak ovih klima je i njihova osetljivost na start pri niskim temperaturama (u režimu grejanja), kao i malo veća potrošnja električne energije.

Ilustracija inverter klime
Potrebno je posebno naglasiti da ne postoje polu-inverter uređaji, koje često trgovci prodaju. Kako smo gore i objasnili, kompresor ili može imati promenljiv broj obrtaja ili ne. Pod poluinverter uređajima, trgovci najčešće podrazumevaju klima uređaje sa ugrađenim grejačima u spoljašnjoj jedinici, kako bi se izbegao tzv. hladni start. Takve klime su ne-inverter, samo sa dodatnim grejačem u spoljašnjoj jedinici.

Energetske klase klima uređaja

Kod klima uređaja postoje dva bitna broja na koje želite da obratite pažnju prilkom kupovine. To su oznake COP i EER.
COP (engl. Coefficient of Performance, koeficijent rada) se odnosi na efikasnost klime prilikom grejanja.
EER (engl. Energy Efficiency Ratio) se odnosi na efikasnost klima uređaja prilikom hlađenja.
Obe ove karakteristike predstavljaju odnos dobijene i uložene energije. Na primer, klima uređaj koji prebaci 2,8W toplotne energije uz korišćenje 1W električne energije ima EER od 2,8 i spada u energetsku klasu C. Pogledajte uporednu tabelu COP i EER koeficijenata za klima uređaje, prema standardnima Evropske unije:

Energetske klase klima uređaja
Najbolje je kupiti klima uređaj veće energetske klase (B ili A), pošto će se inicijalno veće ulaganje u takav uređaj, otplatiti kroz nižu potrošnju električne energije.