01/04/2014

Samoodrživa solarna farma hrane

Dizajner Michael Jantzen je projektovao samoodrživu urbanu solarnu farmu na kojoj će se proizvoditi hrana. Namenjena je urbanim sredinama, koristiće solarnu energiju.

Solarna urbana farma za proizvodnju hrane
slika [© michaeljantzen.com]
Cela konstrukcija je cilindričnog oblika i napravljena je od čelika. Unutar nje se nalazi bazen sa vodom u kome se uzgajaju ribe dok se riblji izmet se koristi za đubrenje biljaka. Zgrada ima stakleni deo i deo koji pravi zasenu. U toku toplih dana, zgrada se otvara, kako bi se sprečilo pregrevanje. 

Farma u toku letnjih dana
slika [© michaeljantzen.com]
Zimi i u toku hladnijih dana, farma se može zatvoriti kako bi se sprečilo smrzavanje biljaka i ribnjaka unutar nje.

Farma se zimi kompletno zatvara
slika [© michaeljantzen.com]
Centralni deo zgrade zauzima veliki akvarijum sa ribama. Dok se po rubu zgrade sade biljne kulture. 

Unutrašnjost urbane farme
slika [© michaeljantzen.com]
Centralni deo, takođe, sadrži i cilindre sa materijalom koji skladišti toplotu u toku dana, pa se ta toplota kasnije može koristiti za održavanje konstantne temperature unutar farme.
Na krovu farme se nalazi veliki solarni kolektor, koji prati položaj sunca u toku dana i snabdeva celu farmu energijom. 

Solarni kolektor na krovu farme
slika [© michaeljantzen.com]
Ovakav jedan sistem predstavlja održivo i rešenje za uzgoj organske hrane, čak i u urbanim sredinama.

Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com. Slike preuzete sa sajta michaeljantzen.com.