04/02/2014

Najveća dostignuća u 2013. godini u obnovljivim izvorima energije 2. deo

Nastavljamo sa najvećim dostignućima u obnovljivim izvorima energije koja su označila prethodnu godinu. Iako se svetska ekonomija još uvek oporavlja od udaraca koje je zadala svetska ekonomska kriza, obnovljivi izvori energije beleže stalan porast.

slika [sxc.hu]
3. Nova generacija vetrogeneratora

Novu generaciju vetrogeneratora je predstavila kompanija General Electric u Maju 2013. godine. U pitanju su posebne turbine sa ugrađenim baterijama u sebi. Povezane su na mrežu i komuniciraju sa lokalnom hidro-meteorološkom stanicom, kako bi se unapred znala snaga vetra, orjentacija i u kojim vremenskim intervalima će biti vetra. Dok vetrogenerator radi, energija se isporučuje u mrežu, a višak energije se skladišti u baterijama koje se nalaze u samoj turbini. Kada ne bude vetra, energija se i dalje isporučuje iz turbine, ali ovog puta iz baterija koje su unutar turbine.

Ilustracija - vetropark
slika [sxc.hu]

Prvobitna cena električne energije iz fotonaponskih ćelija je iznosila 76,67 dolara po instaliranom vatu snage 1977. godine. Od tog trenutka je cena počela da pada. Tokom prethodne godine cena se spustila na 0,64 dolara po vatu. Pošto je sunčeva energija besplatna i ima je neograničeno, cenu je diktirala tehnologija i cena instalacije opreme. Ovo je sve uticalo na izjednačavanje cene solarne električne energije sa onom koja se dobija iz uglja. Čak su u nekim zemljama ukinute subvencije za solar (Italija i Indija). Veliki pomak koji će još više približiti solarnu energiju ljudima. 


slika [sxc.hu]
Tekst u saradnji sa sajtom ecowatch.com. Slike preuzete sa sajta sxc.hu.