27/01/2014

Centar za dekontaminaciju zemljišta u Kopenhagenu

Danska prednjači u ekologiji i upotrebi obnovljivih izvora energije. Dobar primer ovog trenda je i novi centar za dekontaminaciju zemljišta koji je pušten u rad u Kopenhagenu. Zemljište koje se iskopava u Danskoj, može se tu dekontaminirati i pripremiti za ponovnu upotrebu.

Centar za zemljište u Kopenhagenu
slika [© dezeen.com]
Krov zgrade je pod uglom, tako da se uklapa u okolni pejsaž. Fasada je napravljena od čelika rustričnog izgleda. Krov je prekriven travom, na najnižim delovima. Fotonaponske ćelije se podrazumevaju.

Izgled zelenog krova sa fotonaponskim panelima
slika [© dezeen.com]
Zgrada se sastoji od kancelarijsko prostora namenjenog radnicima, laboratorija, svlačionica, dve velike radionice, garaža i skladišta. Enterijer je bogat zelenilom, prozori su pažljivo postavljeni kako bi propuštali optimalnu količinu svetlosti. 

Enterijer sa zelenim zidom
slika [© dezeen.com]
Ceo objekat spada u net ziro (engl. net-zero) objekte, što znači da ukupnu potrebnu količinu energije za rad proizvede objekat. To je postignuto podizanjem energetske efikasnosti, upotrebom geotermalne energije i solarnih kolektora na krovu.


slika [© dezeen.com]
slika [© dezeen.com]
slika [© dezeen.com]
slika [© dezeen.com]
Tekst u saradnji sa sajtom dezeen.com. Slike preuzete sa sajta dezeen.com.