29/01/2014

Ostrva-hoteli u Kataru

Iako se čini da je 2022. godina daleko, Katar već uveliko planira izgradnju hotela za Svetski kup 2022. Zbog brige oko toga kako će smestiti ljubitelje fudbala, predložena su plutajuća, samoodrživa i energetski efikasna ostrva kao rešenje.

Projekat plutajućeg ostrva hotela
slika [© 
sigge.fi]

Katar očekuje oko 25.000 posetilaca tokom Svetskog fudbalskog kupa 2022. godine. Arhitektonska firma Sigge Architects je dala jedno rešenje u vidu plutajućih hotelskih ostrva. Ona će biti povezana sa postojećim Oryx ostrvima, koja se grade za doček navijača i igrača. Svako ostrvo će imati svoje komunalne priključke i izvor energije. Neće biti potrebe da se priključuje na električnu mrežu Katara. Hotel-ostrvo će imati reciklažni centar, centar za reciklažu otpadnih voda i malu elektranu. 

Luksuzne sobe hotela-ostrva
slika [© sigge.fi]
Hotel-ostrvo će odisati luksuzom, koji će biti vidljiv na svakom koraku. Iako su planovi oko izgradnje ovog hotela označeni kao zeleni i energetski nezavisni, sumnja se da će ova ostrva i dalje uticati na podvodni svet i kvalitet vode.

Tekst u saradnji sa sajtom inhabitat.com. Slike preuzete sa sajta sigge.fi.