11/12/2013

Nedelja o prirodnoj kući: Kako je građeno

Treći dan Nedelje o prirodnoj kući od slame je posvećen principu gradnje. Podsećamo, prirodnu kuću od slame je Vuk sa svojom suprugom započeo da gradi juna 2013. god. na obroncima Fruške Gore u opštini Irig.
Detalj sa potkrovlja
[slika © efikasnost.org]
Kuća je građena ramovskom strukturom. Kao noseći materijal korišćen je crni bor, drvo koje je Vuk dopremio sa Mokre Gore. Debljina zidova je 50 cm, od čega na slamu, kao izolator, otpada 45 cm. Slama je prethodno balirana u čvrste bale, kako bi kuća imala statičku stabilnost. Potom su te bale čvrsto nabijane u ramovsku strukturu zidova, kako bi se postigla željena termoizolovanost objekta.

Međuspratna konstrukcija je od drvenih dasaka postavljenih na noseće drvene grede. Zidovi u prizemlju su, u pojedinim delovima, dodatno ozidani sa unutrašnje strane ciglom. Vuk je ovako uradio kako bi obezbedio mesto gde će prolaziti vodovod i elektroinstalacije, kao i da omogući kačenje zidnih elemenata u kuhinji i kupatilu.


Krov kuće je napravljen od dasaka, preko kojih je stavljena ter-traka, kao hidroizolacija. Finalni sloj je od trske. Nagib krova je određen optimalno za krovove od ovakvih materijala i iznosi 45°. Ukupna debljina trske na krovu je 30 cm.