05/11/2013

Novi zeleni delovi grada u Njujorku

Novi koncept zaštite Njujorka (eng. New York) je plod rada dizanerske firme Gensler. Ideja je da se javne površine i urbani delovi grada iskoriste u nove svrhe - zaštitu od jakih oluja i kao mesta gde će se postavljati obnovljivi izvori energije.

Koncept budućih javnih površina
slika [© psfk.com]


Dizajnerska firma Gensler je dobila zadatak da iskoristi preko 460.000 kvadratnih metara nekorišćenog prostora u gradu. Gensler je postavio tri ideje u ovom projektu: otpornost, zajednica i održivi razvoj.

Ovaj prostor će postati mesto gde će se postaviti sistemi za prikupljanje energije-vetra, sunca i ta energija će biti korišćena u gradskoj elektro-energetskoj mreži. 

Prikupljanje kišnice i otpadnih voda, solarni kolektori i povezivanje parka sa okolnim zgradama stvara nove mogućnosti koje se mogu koristiti u vanrednim situacijama.

Sistem za prikupljanje otpadnih voda i kišnice
slika [© psfk.com]
Ceo prostor će biti tako opremljen da će moći da se koristi u vanrednim situacijama, naletima uragana ili drugim elementarnim nepogodama. Sa druge strane, implementirani sistemi će biti moderni, energetski efikasni i biće okrenuti ka zelenoj energiji.

Tekst u saradnji sa sajtovima psfk.com i gensleron.com. Slike preuzete sa sajta psfk.com.