31/10/2013

Železnička stanica od transportnih kontejnera

Reciklaža podrazumeva korišćenje otpada za proizvodnju sirovina. Postoji i novi termin u engleskom jeziku - apsajkling (engl. upcycling - korišćenje starih predmeta u nove svrhe). Danas predstavljamo železničku stanicu, koju je arhitektonski studio NL Architects  iz Holandije projektovao.
Železnička stanica Barneveld Noord
[slika © dezeen.com]

Pisali smo već o korišćenju transportnih kontejnera u stambene svrhe u tekstu o studentskom domu u Holandiji. Ovim projektom Holandija još jednom pokazuje da čvrsto stoji iza podrške reciklaži i apsajklingu. Stanica Barneveld Noord je prva od 20 stanica koje će biti rekonstruisane u okviru kampanje "Prettig Wachten" (prijatno čekanje, prev. sa holandskog). Cilj je da se čekanje vozova pretvori u prijatno iskustvo. Nove stanice će imati bežičnu (WiFi) internet mrežu i male umetničke detalje.
Detalj unutrašnjosti stanice
[slika © dezeen.com]

Prema rečima arhitekte, transportni kontejneri su izabrani zbog svoje niske cene i jednostavnosti transporta, montaže, uklapanja i demontaže. Tri kontejnera su podignuta visoko, sa staklenim delom za putnike ispod. Jedan kontejner je okrenut napokao, kako bi se u njemu smestio toalet dok je sa gornje strane otvoren kako bi prolazila prirodna svetlost do toaleta. Na vrhu okrenutog kontejnera se nalazi sat.
Osvetljena stanica u toku večeri
[slika © dezeen.com]
Lep primer korišćenja jeftinih materijala i davanja jednom predmetu sasvim drugi smisao u gradnji. Postoji mogućnost korišćenja transportnih kontejnera i u stambene svrhe (kao jednoporodične kuće) ali o tome ćemo u nekom od narednih tekstova detaljnije.


Tekst u saradnji sa sajtom dezeen.com. Slike preuzete sa sajta dezeen.com.