29/10/2013

Vetrenjača u Makedoniji

Današnjim tekstom započinjemo, nadamo se dugoročnu, saradnji sa kolegom iz Makedonije, sa portala energetskaefikasnost.info.

Danas veliki broj ljudi na obnovljive izvore energija gleda sa simpatijom, ali nekorišćenje istih pravda visokom cenom opreme koja koristi energiju vetra, sunca, biomase i slično. To nije obeshrabrilo Vlatka Zejtinikova iz Štipa da iskoristi energiju vetra, tačnije da napravi vetrenjaču koja će proizvoditi električnu energiju. 


Postavljanje vetrenjače
slika [© energetskaefikasnost.info]
Insalisana snaga ove vetrenjače iznosi 4 kW. Obim elisa iznosi 5,6 metara a visina, na koju je postavljen generator, iznosi 19 metara. Ono što je najinteresantnjie od svega je da najveći deo potrebnih delova izradjeno ručno -ručno namotani kalemovi, ručno napravljene elise. Na rotoru je postavljeno 20 nedojumskih magneta 50/10 mm, a stator ima 15 namotaja koji su izliveni u smoli. 


Postavljanje vetrenjače - radnici na montaži
slika [© energetskaefikasnost.info]
Ukupna vrednost repromaterija i opreme koja je iskorišćena za izradu ove vetrenjače iznosi 1.500 eura, ne računajući Vlatkov devetomesečni rad. Proizvedena električna energija zadovoljava 70% potreba za električnom energijom objekta u kojem stanuje porodica Zejtinokov.


Vetrenjača u Štipu
slika [© energetskaefikasnost.info]
Tekst u saradnji sa sajtom energetskaefikasnost.info. Slike preuzete sa sajta energetskaefikasnost.info.