22/10/2013

Usisivač za smog

Danas uvodimo novu temu o kojoj ćemo pisati, pošto je usko povezana sa energetskom efikasnošću i upotrebi obnovljivih izvora energije. Nova tema je ekologija. Prvi tekst na ovu temu će predstaviti jednu vrstu "usisivača" za smog, koji će biti uskoro pušten u probni rad u Kini.Usisivač smoga video [vimeo.com]

Daan Roosegaarde, holandski dizajner, radi trenutno na razvoju prvog "usisivača" za smog, koji će čistiti vazduh u zagađenim urbanim sredinama. Planira se prvo postavljanje ovog uređaja u Pekingu, u novom gradskom parku.

Uređaj je osmišljen na sledeći način - u zemlji se nalaze bakarni navoji, kroz koje će prolaziti struja. Oni će praviti elektrostatičko polje, koje će privlačiti čestice smoga. Ovako napravljen uređaj, uklanjaće smog u krugu od 50-60 metara, što će omogućiti prodor sunčanih zraka. 


Prototip je već testiran u laboratorijskim uslovima na Delft Univerzitetu, gde je Roosendaarde u sobi dimenzija 5 x 5 m, stvorio svojim uređajem 1 kubni metar bez smoga.

Bakarni navoji stvaraju elektrostatičko polje, koje privlači naelektrisane čestice smoga. Na ovaj način, sve što je iznad tih bakarnih navoja pada na zemlju, pa se može počistiti na klasičan način, a iznad se stvara čist vazdušni prostor. Inače, bakarni navoji se mogu postaviti ispod trave i nisu opasni po ljude i prirodno okruženje u parku.

Peking je izabran zbog svog poznatog problema sa smogom. U pojedinim delovima dana, od količine smoga, smanji se vidljivost i sunčevi zraci se teško probijaju do ulica. Nadamo se da će prvi "usisivač" za smog uspeti i da će naći veću primenu, pošto je aero zagađenje sve veće. Posebno sada, kada počinju zimski meseci, jer se u našim krajevima najčešće koristi čvrsti ogrev za grejanje.

Tekst u saradnji sa sajtom dezeen.com. Video preuzet sa sajta vimeo.com.