03/10/2013

Ruhr muzej - od stare fabrike do muzeja

Novi Rur muzej u Essenu, Nemačka, prikazuje kako se od stare fabrike za preradu uglja može napraviti moderan muzej. Zadržane su stare mašine unutar zgrade i postavka je napravljena tako da se sve uklapa u jednu celinu. 

Stara fabrika danas muzej
slika [© worldarchitecturenews.com]


Izazov je bio napraviti postavku tako da se ne "takmiči" sa velikim prostorom fabrike i njenom opremom, već da zajedno čine jednu celinu. Celina je upotpunjena jednom simbiozom između lokacije fabrike, koja predstavlja industrijsko nasleđe Rurske oblasti i opreme u fabrici, koja je opisana u postavci, kako bi se sačuvale informacije za naredne generacije.

Delovi opreme i mašina u unutrašnjosti fabrike
su rekonstruisani i čine celinu sa postavkom

slika [© worldarchitecturenews.com]
Postavka se uklopila u opremu fabrike
slika [© worldarchitecturenews.com]
Četiri celine čine ovaj muzej. Prva celina predstavlja ulazni deo, na visini od 24 m. Nekada se tu odvajao ugalj od kamena, danas posetioci tu mogu videti ponudu muzeja. Druga celina, na visini od 17 m, nazvana je "Sadašnjost". Treća celina je na visini od 12 m, i nazvana je "Sećanja". Četvrta celina, na visini od 6m, predstavlja istoriju Rurske oblasti.

Detalj unutrašnjosti muzeja
slika [© worldarchitecturenews.com]
Detalj unutrašnjosti muzeja
slika [© worldarchitecturenews.com]

Tekst u saradnji sa sajtom worldarchitecturenews.com.