09/09/2013

Projekat inteligentnog autoputa

Autoputevi postaju sve širi, sa većim kapacitetom protoka saobraćaja. Doba modernih tehnologija je uticalo na nove ideje u vidu interaktivnih saobraćajnih znakova, praćenja prosečne brzine na autoputu i sve to sa ciljem povećanja bezbednosti. Daan Roosegaarde je predstavio svoj projekat inteligentnog autoputa.
Princip rada budućeg inteligentnog autoputa
Prethodna slika prikazuje specijalnu boju kojom su oslikane pahulje na autoputu. Boja svetli na niskim temperaturama, time upozoravajući vozače na opasnost od poledice. 

Uvodi se posebna, induktivna traka, za automobile na električni pogon, kako bi se u toku vožnje punili električnom energijom.
Izgled buduće induktivne trake
[slika ©studioroosegaarde.net]
Svetla autoputa bi pratila automobile, tako što bi se pri nailasku vozila palila, a nakon prolaska, gasila.
Svetla koja prate vozila[slika ©studioroosegaarde.net]
Trake za označavanje autopa bi bile luminiscentne. Tokom dana bi sakupljale sunčevu svetlost, a u toku noći bi sijale (i do 10h).
Luminiscentne trake na autoputu[slika ©studioroosegaarde.net]
Pored puta bi se nalazili mali vetrogeneratori, koje bi pokretala vazdušna masa od prolaska automobila. Na njima bi se nalazile svetiljke koje bi dodatno osvetljavale ivicu autoputa.
Mali vetrogeneratori sa svetlima pored autoputa
[slika ©studioroosegaarde.net]
Možete pogledati i video o ovom projektu: