10/09/2013

Podvodna elektrana na morsku struju

Predstavljena je interesantna ideja iskorišćavanja energije morske struje. Naime, kompanija Gothenburg (švedski ogranak kompanije Minesto) i Magnus Landberg su predstavili DeepGreen. DeepGreen najviše podseća na zmaja, ali se nalazi u vodi, usidren je za dno i koristi morsku struju ili plimu i oseku za proizvodnju električne energije.

DeepGreen pokretan morskom strujom
slika [link]
Ander Jansson, iz kompanije Minesto, pojasnio je kako deluju hidrodinamičke sile na DeepGreen podvodnog zmaja. One uzrokuju potisak, što podiže DeepGreen i, takođe, okreću ga tako da se postavi upravno na tok struje brzinama čak 10 puta većim od brzine struje. Po njegovim rečima, proizvodnja energije može biti i povećanja 1000 puta, pošto su energija zavisi od brzine na kubni.

Ovakve karakteristike omogućavaju uređaju da se postavi na lokacijama sa sporom morskom strujom i da opet ima učinak kao da radi na brzoj struji. Proizvođači tvrde da je dovoljna brzina struje od oko 1-2,5 m/s. Relativno mala masa, od oko 7 tona, omogućava lakše manipulisanje i prenos. Takođe, nisu potrebni veliki brodovi i kranovi za prenos i postavljanje.

Tokom januara 2013. godine, konstruisan je model turibine, umanjen. Ovaj model je korišćen za merenje rezultata i eksperimentisanje. Postavljen je, potom, na obali Irske, kako bi se izmerili rezultati u moru.
Uređaj snage 3 kW nije povezan na mrežu. Kada se bude završio prvi DeepGreen model u pravoj veličini, procenjuje se da će proizvoditi 500 kW električne energije.

Tekst u saradnji sa sajtom renewableenergyworld.com.