11/09/2013

Haltia centar u Finskoj sa solarnim panelima

Danas predstavljamo finski centar Haltia, otvoren na Pitkajarvi jezeru u Nacionalnom parku Nuuksio. Dizajnirao ga je studio Mahlamaki Architects i sadrži u sebi prostor za izlaganje, restoran i konferencijski centar za posetioce. Sve je tako isprojektovano i dizajnirano da se savršeno uklapa u prirodno okruženje nacionalnog parka. 
Haltia centar
[slika © haltia.com]
Stenovito tlo, sa severne strane, predstavlja prirodnu izolaciju objektu. Sa južne strane, objekat je okrenut ka jezeru koje stvara prirodnu ventilaciju u objektu. Fasada Haltia centra je napravljena od drveta koje se nastavlja na staklene površine. Staklo je dvostruko i omogućava prodor prirodne svetlosti. Terasa na objektu ima funkciju prirodne zasene, kako se unutrašnjost Haltia centra ne bi pregrevala.
Solarni kolektori na krovu Haltia centra
[slika © haltia.com]
Krov je opremljen fotonaponskim panelima, za proizvodnju električne energije. Zagrevanje prostora tokom hladnih (zimskih) dana je predviđeno geotermalnom energijom. Kako bi se poboljšala izolacija krova objekta, postavljen je zeleni krov. 
Pogled na zeleni krov Haltia centra
[slika © haltia.com]
Haltia, na ovaj način, predstavlja viđenje održivog dizajna i arhitekture uz upotebu obnovljivih izvora energije. Procenjuje se da će imati godišnje oko 200.000 posetilaca.

Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com.