26/08/2013

Renovirana kuća ispunjava Passivhaus standard

Stari bungalov iz 1950. godine je iskorišćen kao osnova za ovaj redizajn, kako bi se postigao standard Pasivne kuće uz upotrebu ekoloških materijala. Primer dolazi iz Vankuvera, Kanada, i predstavlja dobar korak ka modernom, a istovremeno, održivom dobu. Upotrebljeni su principi Passivhaus, dograđen je jedan sprat i na celom objektu su primenjeni izolacioni materijali, bilo da se govori o termoizolaciji ili hermetičkoj zaptivenosti objekta.

Naizgled dve različite kuće
(levo pre rekonstrukcije, desno nakon)
slika [©markenprojects.com]
Kuća građena pedesetih godina prošlog veka je imala ukopani podrum i prizemlje. Tim dizajnera iz kompanije Marken Projects je dodao još jednu etažu, tako što je prvo uklonio krov, kako bi se povećala ukupna korisna površina objekta. 

Kuća je dizajnirana tako da ispunjava standarde Passivhaus, ali nije dobila sertifikat. Passivhaus standard definiše gradnju na način da se maksimalno iskoristi solarna energija, koriste se dobri izolacioni materijali. Osim ovih pasivnih metoda, koriste se i tehnička rešenja u vidu sistema za ventilaciju sa povratom toplove (rekuperacija toplotne energije). Podrazumeva se da su se koristili ekološki prihvatljivi materijali, bez upotrebe organski isparljivih materija (VOC eng. Volatile Organic Compound).

Tekst u saradnji sa sajtovima Inhabitat.com i markenprojects.com.