27/08/2013

Kuća od starih transportnih kontejnera

Upotreba transportnih kontejnera za izgradnju stambenih jedinica, ne predstavlja ništa novo na tržištu Evrope. Pisali smo o studentskom domu u Amsterdamu, koji je izgrađen od recikliranih transportnih kontejnera. Kuću COMMOD je izgradila kompanija ContainMe!, ona se može u potpunosti reciklirati i napravljena je od recikliranih materijala i starih tranposrtnih kontejnera.
COMMOD kuća, jedna od varijanti
[slika © containme.de]
Ideja koja stoji iza ovog projekta je jednostavna - moderna kuća, koja se može povećavati ili smanjivati, u zavisnosti od potreba svojih stanara. Upotreba energije je smanjena, dok su materijali koji su korišćeni pri izgradnji, potpuno zdravi i bez organski isparljivih čestica (VOC eng. Volatile Organic Compound).

COMMOD kuća, demonstarcija
[slika © Tamara Frisch]
Objekat je termoizolovan celulozom, upumpanom u zidove, kako bi se sprečilo curenje vazduha (hermetička izolacija objekta) i kako bi se predupredili toplotni mostovi. Na krovu objekta se mogu postaviti fotonaponski paneli i solarni paneli za proizvodnju potrošne tople vode.

COMMOD kuća, mala vertikalna bašta
[slika © Tamara Frisch]
COMMOD kuće se mogu graditi i na postojećim objektima, u vidu nadogradnje ili u prostorima između zgrada, pošto ne zauzimaju veliku površinu.

COMMOD kuća, primer postavljanja između stambenih zgrada
i na ravnom krovu postojećeg objekta
[slika © containme.de]

Tekst u saradnji sa sajtom ContainMe.de.