23/08/2013

Najveća fotonaponska elektrana na krovu

Solarna energija je neiscrpan izvor energije (spada u obnovljive izvore energije) i danas se već uveliko iskorišćava u zemljama zapadne Evrope. Nemačka, pored Austrije, prednjači u upotrebi i instalaciji obnovljivih izvora energije. Najnoviji primer, koji potvrđuje ovo pravilo, dolazi sa juga Nemačke, iz mesta Heddesheim. Kompanija WIRSOL je završila izgradnju najveće fotonaponske elektrane na krovu i pustila je u pogon, posle priključenja na lokalnu električnu mrežu.

Krov distribucionog centra Pfenning logistics
slika 
[© renews.biz]
Ukupna snaga ove elektrane iznosi 8,1 MW. Iskorišćeno je 33.000 fotonaponskih panela u ovom projektu i oni ukupno pokrivaju površinu od 11 hektara. Postavljeni su na krovu distribucionog centra Pfenning logistics.

Vlasnik Pfenning grupacije, Karl-Martin Pfenning, izjavio je da je kompanija zadovoljna, zato što može deo svojih potreba za električnom energijom sama proizvesti na svom krovu i da će to ukupno smanjiti emisiju ugljen dioksida za 5.171 tonu.

Tekst u saradnji sa renews.biz.