14/08/2013

Hyperloop - superbrzi solarni voz

Tvorac kompanije Tesla Motors, Elon Musk, je u ponedeljak izašao pred javnost sa još jednom vizionarskom idejom - superbrzi voz koji će ostvarivati brzine do 1.200 km/h i kretaće se kroz cev na vazdušnom jastuku. Za sve to će koristiti solarnu energiju.

Skice Hyperloop superbrzog voza
Osnova ove interesantne ideje je proistekla iz krajnje jednostavnog primera - vazdušnog hokeja. Vazduh se uduvava preko sitnih otvora na stolu, time smanjujući otpor prilikom kretanja paka. Ova ideja se može primeniti i kod voza, po rečima Muska. Trik je u razlikama vazdušnih pritisaka.

Voz bi se kretao kroz zatvoreni sistem cevi a sunčeva energija bi se koristila za pogon voza. Solarni kolektori bi bili postavljeni po cevima celom dužinom. Sva kinetička energija bi se rekuperirala (vraćala) prilikom zaustavljanja voza i skladištila u posebnim baterijama. Tako bi gubici bili smanjeni na minimum u ovakvom sistemu.

Ubrzanje voza bi se radilo linearnim motorom, dok bi se na nekoliko mesta, duž cevi gde se voz kreće, koristili manji motori za pojačanje brzine. Vazduh u cevima bi bio manjeg pritiska od onog na nivou mora i kretao bi se, što bi smanjilo koeficijent otpora.


Vest svakako predstavlja vizionarsku ideju transporta u budućnosti, mada ideje Elona Maska postaju stvarnost. Pitanje se postavlja - gde smo mi u svemu tome? Poslednja nedelja je bila loša po našu železnicu - iskakanje voza kod Užica, na pruzi Beograd-Bar. Jučerašnja krađa šrafova sa pragova na pruzi Subotica-Sombor i iskakanje voza na tom mestu. Čini se da su brzine od 1.200 km/h daleko nedostižne za naše vozove. Ostaje samo nada da će se nešto promeniti na bolje, pa vozovi u Srbiji makar da počnu da "jure" i projektovanim brzinama od 120 km/h.