19/07/2013

Voda iz magle

The Cloud Harvester (sakupljač oblaka engl.) je uređaj koji je namenjen sakupljanju magle i kondenzovanju u kapljice vode, koja se potom sakuplja u rezervoaru. Uređaj je namenjen siromašnim i ruralnim krajevima ili planinskim predelima gde nije dostupna pijaća voda iz sistema za vodosnabdevanje. Iako je iste efikasnosti kao posojeći uređaji za sakupljanje i kondenzovanje magle, manjih je dimenzija i jeftiniji je za proizvodnju i transport.
Sakupljač magle
[slika © behance.net]
Najveći izazov je bio da se proizvede lakši, dugotrajniji proizvod a po nižoj ceni. Zadati ciljevi su postignuti upotrebom aluminijuma, nerđajućeg čelika, galvanizovanog čelika i jeftinom ceradom. Potencijalna prozivodnja vode je 1 litar na sat na svakih ~1 kvadradni metar mrežice/cerade. Cena ovog sistema je 167 američkih dolara, proizvodi oko 45,6 litara vode na sat u optimalnim uslovima. 

Princip rada i poređenje sa postojećim sistemima
[slika © behance.net]
Čak i u lošim uslovima, sa 10tak procenata iskoristivosti, moguća je proizvodnja oko 5 litara vode na sat. Ujedinjene Nacije procenjuju da je jednoj osobi potrebno od 20 do 50 litara vode dnevno za piće, pripremu hrane i ličnu higijenu. Ovaj sistem može da proizvede te količine vode, pa je sasvim sigurno da tržište postoji.

Tekst u saradnji sa sajtovima Inhabitat.com i behance.net.