16/07/2013

Olakšice i za toplotnu energiju u Srbiji

Ministarstvo energetike i zaštite životne sredine je objavilo da se planira izmena uredbe o olakšicama za socijalno ugrožene kategorije stanovništva. Naime, pored električne energije i gasa, planiraju se povlastice i za toplotnu energiju za određene kategorije stanovništva. 

slika [link]
“Ove subote smo došli do zaključka da Uredba o energetski zaštićenim kupcima treba da bude popravljena, jer jedno je kad napravite Uredbu, a drugo kad ona počne da “živi“ na terenu“, rekla je ministar Prof. dr Zorana Mihajlović. Naglasila je da je, pored električne energije i gasa, potrebno uvesti povlastice i za toplotnu energiju, odnosno grejanje.

Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj (NALED) je u svojim izveštajima naglasila da anketirani privrednici pozitivne ocene daju Ministarstvu finansija i privrede i Ministarstvu energetike. “Pored svih podzakonskih akata koji su usvojeni u prethodnom periodu, moramo da smanjimo i broj dozvola i svega onoga što je potrebno investitoru da bi došao u Srbiju i počeo da ulaže”, dodala je ministar Mihajlović.

Tekst u saradnji sa sajtom merz.gov.rs.