23/06/2013

Zeleni grad u Kini

Zeleni grad, koji je projektovao nemački arhitektonski studio Peter Ruge, predviđen je da se gradi u Kineskoj provinciji Hainan. Ovaj grad treba da promoviše novu eru urbanog razvoja, kojom će dominirati fizičko i emotivno zdravlje građana u gradovima. Grad je zamišljen kao skup od pet oblasti (ostrva) sa vrhunskom zdravstvenom zaštitom, upotrebom zelene energije i inovativnim načinom transporta ljudi unutar grada.
Projekat zelenog grada u Kini
[slika © worldarchitecturenews.com]
Grad je filozofski zamišljen kao sistem vezanih elemenata koji čine jednu celinu: 
5 elemenata - grad stvaranja
5 organa - grad zdravlja
5 čula - grad komunikacije
5 ostrva - grad relaksacije
5 prstenova - grad individualnog transporta.
Koncept 5 prstenova
[slika © worldarchitecturenews.com]


Održivi urbani dizajn je zasnovan na prioritetu korišćenja zemljišta i takvog planiranja koje umanjuje korišćenje energije. Planirano je da grad 70% energije dobija iz obnovljivih izvora energije pomoću vetrogeneratora, biogasa, fotonaponskih ćelija, hidrauličnih sistema i pametne energetske mreže.
Projekat jednog prstena i upotreba vetrogeneratra
[slika © worldarchitecturenews.com]
Predviđena je upotreba električnih automobila, aubotusa i bicikala, a kao dodatak masovnoj transportnoj mreži i magnetni levitirajući voz. Sav transport bi se obavljao pomoću električne energije i time bi se umanjila količina ugljen-dioksida koji se izbacuje u atmosferu upotrebom motora sa unutrašnjim sagorevanjem.
Magnetni voz kao vid transporta
[slika © worldarchitecturenews.com]
Tekst u saradnji sa worldarchitecturenews.com.