05/06/2013

Sijalica od algi

Alge se sve više koriste kao vid obnovljivih izvora energije. Sijalica, koju je dizajnirao Gyula Bodonyi, industrijski dizajner iz Mađarske, koristi prirodna svojstva zelenih algi, kako bi proizvodila kiseonik i bila izvor zelenog ambijentalnog svetla uz pomoć LED tehnologije.

Sijalica od algi
slika [© yankodesign.com]

Sijalica je konstruisana tako da koristi električnu energiju iz mreže, preko standardnog E27 sijaličnog grla. Naredna slika pokazuje delove koje sadrži sijalica u sebi.

Princip rada sijalice
slika [© yankodesign.com]
Sijalica koristi električnu energiju za pokretanje male pumpe za vazduh, koja ubacuje vazduh pun ugljen dioksida i vlage iz prostorije. Taj ugljen-dioksid koriste alge (chlorella pyrenoidosa spirulina) za prehranu i proizvode kiseonik, koji se potom vraća u prostoriju kroz otvor na vrhu sijaličnog grla. Osvetljenje obezbeđuje LED, koji se nalazi u vrhu sijalice, odakle se preko svetloprovodnog materijala prenosi svetlost do zidova sijalice i algi, koje svetle svetlo-zelenom bojom. Na ovaj način sijalica odaje zeleno ambijentalno svetlo i obezbeđuje kiseonik u prostoriji.

Uključena sijalica
slika [© yankodesign.com]
Tekst u saradnji sa sajtom yankodesign.com.