05/06/2013

Vertikalne bašte 2. deo - primena

Vertikalne bašte, kako smo već videli u prehodnom tekstu, mogu da rastu uz fasadu ili da se posade direktno na fasadi. Druga metoda je komplikovanija, pošto zahteva dodavanje noseće konstrukcije, sistema navodnjavanja i đubrenja, ali je vizuelni efekat lepši. Najjednostavnije je podizanje rastinja uz zidove objekta i na taj način, formiranje vertikalne bašte.

Održavanje zelenog zida
slika [link]
Zeleni zidovi se najčešće mogu naći u urbanim sredinama, gde mogu imati primarnu ulogu u smanjenju temperature unutar objekata na kojima su postavljeni. Gradska mikroklima je velikim delom uslovljena gustinom objekata, putevima i stazama, materijalima koji su korišćeni, koji leti upijaju sunčevu toplotu i povećavaju temperaturu u svojoj okolini. Korišćenje vertikalnih bašta na fasadi može uticati povoljno na smanjenje temperature u okolini i unutar takvog objekta.

Primer zelene fasade
slika [link]
Osim smanjenja temperature, živi zidovi filtriraju atmosfersku vodu koja je u gradovima zagađena. Dosadašnji primeri su pokazali da ovakvi zidovi zadržavaju zdravi stepen vlage vazduha, pošto kod vertikalnih bašti manje vode ispari nego kod horizontalnih. 

Ne treba zanemariti ni vizuenli efekat, pošto je moguće zasaditi raznovrsno bilje i time poboljšati izglede starih fasada. Upotreba u unutrašnjosti može da smanji efekat sindroma bolesnih zgrada.