12/06/2013

Grozdana se raspitivala za proizvodnju peleta

Javila mi se Grozdana sa pitanjem oko proizvodnje peleta. Zanima je kolika je investicija potrebna za početak proizvodnje peleta?

slika [link]
Proizvodnja peleta podrazumeva preradu drveta i otpadaka od drveta upotrebom posebnih mašina i tehnologije. Osim drveta, za proizvodnju peleta se mogu koristiti i otpaci iz poljoprivrede.

Pitanje koje je Grozdana meni uputila više je namenjeno proizvođačima mašina za pelet. Naime, svaki proizvođač nudi svoja rešenja za proizvodnju, imaju već razrađene sisteme proizvodnje. Najbolje je, Grozdana, da malo pretražite na internetu proizvodnju peleta i firme koje prave mašine za to. Ima ih u Srbiji. 

Ukoliko počinjete sami svoj biznis, predlog Vam je da napravite biznis plan, pa sa tim konkurišete kod neke komercijalne banke za kredit. Ili, još bolje, ukoliko imate svoja sredstva, time ćete izbeći kamatu i peripetije oko garancija koje će banka tražiti kao obezbeđenje kredita.

Obavezno, pre bilo koje investicije i početka proizvodnje, istražite koje Vam je tržište, da li imate konkurenciju i kako razraditi kanale prodaje. Ukoliko imate proizvodnju, a nemate prodaju, onda ova biznis ideja ne vredi, zar ne? Zbog svih ovih dilema, dobro je uraditi detaljan biznis plan u saradnji sa nekim ko već ima iskustva u pravljenju biznis planova.

Srdačan pozdrav i želim Vam puno uspeha u razvoju Vaše ideje.
Nikola Pavić
MSc Energetskog menadžmenta