10/06/2015

Ploveće solarne farme hrane

Znamo da je populacija u svetu u porastu a da je proizvodnja hrane ograničena obradivim površinama. Nameće se logično pitanje - kako obezbediti hranu za sve veći broj ljudi na Zemlji? Ovo zanimljivo rešenje dolazi iz Barselone.
Ploveće solarne farme hrane
[slika © forwardthinkingarchitecture.com]
Dizajnerska firma iz Barselone "Forward Thinking Architecture" je prikazala svoje rešenje sve većeg problema u svetu - nedostatka hrane. Ime projekta je "Smart Floating Farms" (engl. Smart Floating Farms- pametne ploveće farme). Sistem je u potpunosti automatizovan i kombinuje solarnu energiju, hidrofoniju (biljaka koje se uzgajaju bez sađenja u zemlju) i akvakulturu. Dizajneri su našli inspiraciju u farmama za uzgajanje riba u Aziji. Farme se satoje iz modularnih delova veličine 200m x 350m, koji se mogu spojiti u jednu celinu.
Više spojenih modula čini veliku farmu
[slika © forwardthinkingarchitecture.com]
Svaki moduo solarne farme hrane se sastoji iz tri sprata:
- prvi sprat je namenjen akvakulturi i postrojenjima za desalinizaciju vode
- drugi sprat je predviđen za hidrofonski uzgoj biljaka (uzgoj biljaka bez sađenja u zemlju)
- treći sprat je pokriven solarnim panelima velikog stepena efikasnosti, otvorima za prolaz svetlosti i sistemima za sakupljanje kišnice.
Sastavni delovi modula
[slika © forwardthinkingarchitecture.com]
Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com
Slike preuzete sa sajta forwardthinkingarchitecture.com.