27/04/2015

Podzemni frižider koji ne troši struju

Lako se zaboravi šta je sve neophodno kako bi naša hrana bila uvek sveža. Najveća stavka je, naravno, energije potrebna da se temperatura održi na određenom nivou. Nije novost da se koriste podzemna skladišta za održavanje hrane, ali pogledajte ovaj zanimljivi podzemni frižider.
Podzemni frižider
[slika © weltevree.nl]
Holandska dizajnerska firma "Weltevree", koja se bavi dizaniranjem proizvoda koji ohrabruju ljude ka životu u prirodi, napravila je ovaj frižider. Iako koncept održavanja svežine hrane u podzemnim podrumima nije novost, ovaj frižider omogućava da se to radi jednostavno i, naravno, bez upotrebe električne energije.
Namirnice se održavaju na određenoj temepraturi prirodnim putem
[slika © weltevree.nl]
Podzemni frižider se jednostavno postavlja, dovoljno je samo iskopati rupu, postaviti ga i zatrpati zemljom, debljine minimalno jedan metar. Prirodni frižider koristi izolaciona svojstva zemlje, pa je u njemu temperatura dokom cele godine u rasponu od 10 - 12 C. 
Izgled postavljenog prirodnog frižidera
[slika © weltevree.nl]
Tekst u saradnji sa sajtom Inhabitat.com. Slike preuzete sa sajta weltevree.nl.