19/01/2015

Vodomer koji štedi vodu

Vlasnici kuća odlično znaju koliko voda može napraviti problema, naročito u zimskom periodu, kada najčešće pucaju cevi u delovima kuće koji nisu zaštićeni. Vrlo često se desi da se to ni ne primeti dok ne naiđe veliki račun za vodu. Evo jednog zanimljivog rešenja za te probleme. 
"Water Hero" sistem kontrole potrošnje
[slika © Kickstarter.com/WaterHero]
Voda, iako ne spada direktno u energente, može se smatrati resursom sa ograničenim zalihama. Svedoci smo sve većeg zagađenja pijaće vode sa jedne strane i sve većeg nedostatka pijaće vode u pojedinim delovima sveta, sa druge. Uređaj o kome danas pričamo predstavlja jedno od rešenja neracionalnog korišćenja vode i prevencije nekontrolisane potrošnje (pucanje cevi, curenje itd.). Ime uređaja je simbolično - Heroj vode (engl. Water Hero) i sastoji se od jednog protokomera, jednog automatskog ventila i aplikacije za pametni telefon.
"Water Hero" automatski ventil
[slika © Kickstarter.com/WaterHero]
Sistem radi prilično jednostavno. Protokomer se postavi na vodomer i meri potrošnju vode. Putem kućne bežićne mreže (WiFi) šalje podatke na klaud (engl. cloud) server gde se oni obrađuju. Aplikacija za telefon, koja se besplatno skida sa interneta, služi kao kontrolor svega vezanog za potrošnju vode u kući - može se definisati dnevni protok, ukupni protok vode, granična cena itd. Preko aplikacije se podešavaju svi parametri rada. Ukoliko uređaj uoči veliku potrošnju vode, recimo usled pucanja cevi, može se zatvoriti voda u kući uz pomoć automatskog ventila.
Aplikacija za mobilni "Water Hero"
[slika © Kickstarter.com/WaterHero]
Ovakvi sistemi nisu ništa revolucionarno, svakako. Jednostavnost je nekada i ključ uspeha - ovaj jednostavan sistem je upravo tako i zamišljen. Nije potreban majstor za ugradnju, sve vlasnik može sam postaviti i time dodati još jedan nivo sigurnosti od nepredvidivih situacija u svom domu.

Tekst i slike u saradnji sa sajtom Kickstarter.com.