18/10/2014

Sferni fotonaponski sistem iz Nemačke

Solarna energije se primenjuje već dugo, u raznim oblicima. Bilo da se radi o sistemima za zagrevanje potrošne tople vode ili o fotonaponskim sistemima, tehnička unapređenja su stalna. Danas ćemo pričati o fotonaponskom sistemu koji koncentriše sunčevu svetlost na manju površinu.
Sferni fotonaponski sistem
[slika © designboom.com]
Kolektor izgleda malo nekonvencionalno, možda čak i nezgrapno u poređenju sa standardnim fotonaponskim ravnim sistemima. Tvorac ovog sistema je nemački arhitekta André Broessel. Ideja je da se poveća efikasnost fotonaponskog sistema, fokusiranjem sunčeve energije na manju površinu. Okruglo sočivo povećava efikasnost kolektora za 35% u poređenju sa postojećim sistemima. 
Sferni fotonaponski sistem
[slika © designboom.com]

Sočivo se okreće oko dve ose, što mu daje potpunu okretljivost. Ovakav sistem se može montirati na bilo kakav krov ili čak na staklenim fasadama. Moguće je uklopiti ga i sa fotonaponskim sistemom i sa hibridnim solarnim sistemima (sistemima koji istovremeno proizvode električnu i toplotnu energiju).
Koncentracija sunčevog zračenja smanjuje potrebnu
površinu solarnih panela
[slika © designboom.com]
Prednost ovakvog sistema je što će, zbog mogućnosti fokusiranja svetlosti, proizvoditi elektrčinu energiju i tokom oblačnih dana. Pokretljivost sistema daje mogućnost da svetlost uvek pada pod pravim uglom na fotonaponske ćelije, što podiže efikasnost sistema na čak 99%, bez obzira na doba dana ili vremenske prilike. Sa druge strane, zbog fokusiranja svetlosti, površina fotonaponskih panela može biti i 4 puta manja od konvencionalnih sistema iste snage. Pogledajte i video o ovom solarnom sistemu:


Tekst i slike u saradnji sa sajtom designboom.com.