04/09/2014

Koliko Srbija koristi biomasu?

Fosilnih goriva je sve manje, cena je sve veća a alternativa u obnovljivim izvorima energije, za jednu malu zemlju sa slabom ekonomijom, kao što je Srbija, je preskupa. Ili možda i nije?
Biomasa
[slika: © sxc.hu]
Srbija ima veliki energetski potencijal iz obnovljivih izvora energije. Neke procene koje trenutno postoje, govore da bi Srbija mogla da dobije polovinu godišnje energije upravo iz obnovljivih izvora energije. Najveći energetski potencijal Srbija ima u biomasi, ali on nažalost nije u dovoljnoj meri iskorišćen.

Tekst u saradnji sa sajtom rtv.rs. Slika preuzeta sa sajta sxc.hu.