08/09/2014

Kako će se Srbija grejati ove sezone?

Situacija u Ukrajini se ne smiruje, a zima se ozbiljno približava. Nije tajna da se cela Evropa, pa i Srbija, snabdevaju gasom koji prolazi preko Ukrajine. Kako će ove godine toplane u Srbiji naći alternativu, ukoliko dođe do problema sa snabdevanja gasom?
Ilustracija toplana
[slika © Mattia Luigi Nappi/WikimediaCommons]

Od 59 elektrana, samo osam ne može da pređe sa gasa na naftu, međutim, problem je u nedostatku rezervoara za skladištenje. Za ovu grejnu sezonu planirano 545 miliona kubika gasa, 115.000 tona mazuta i 200.000 tona uglja.

Ostaje nada da se neće dogoditi gasna kriza, kao posledica stanja u Ukrajini, inače bi problem mogao nastati, kao posledica nedostatka skladišnih kapaciteta za mazut. Početak grejne sezone u Srbiji počinje 15. oktobra, toplane se pripremaju i u toku su tenderi za nabavku mazuta, dok su pokrivene potrebe za ugljem za predstojeću grejnu sezonu.

Tekst u saradnji sa sajtom novosti.rs. Slika preuzeta sa Wikimedia Commons.