13/06/2014

Grad budućnosti u okeanu

Budućnost, koju sami kreiramo, sigurno nije prepuna pozitivnih stvari - najviše u smislu klimatskih promena i neumerene eksploatacije njenih resursa. Možda će jedna od mogućnosti biti i život na okeanu, u velikim gradovima na površini mora. Ovakav koncept života u budućnosti je predstavio arhitektonski studio "AT Design Office" sa sedištem u Kini i Engleskoj.
Koncept grada na okeanu
[slika © dezeen.com]
Koncept je zasnovan na održivom razvoju - grad će biti jedna celina u kojoj će se uzgajati zelenilo i postojaće farme za proizvodnju hrane. Otpad i druge materije koje se više ne koriste, će se reciklirati ili na ekološki prihvatljiv način bacati.

Koncept grada na okeanu
slika [© dezeen.com]
"Projekat će objediniti deo za stanovanje, komercijalnu i kulturnu celinu dok će, istvoremeno, promovisati karbon neutralno, energetski efikasno i održivo stanovanje i življenje", rekao je arhitekta Slavomir Siska. 

Zelenilo u gradu na okeanu
slika [© dezeen.com]
Ceo grad će biti povezan sistemom prevoza, bilo da se odnosi na spoljašnji ili unutrašnji deo grada. Postojaće i marine, za pristup brodova i jahti. Glavno prevozno sredstvo će biti električna vozila, kako bi se održao ekološki karakter grada. Zeleni karakter gradu će sigurno dati i vertikalne bašte. Energija će se dobijati spaljivanjem otpada i iz morske struje i talasa. 

Pogled s mora na grad budućnosti
slika [© dezeen.com]
Pogledajte još fotografija grada budućnosti:

slika [© dezeen.com]
slika [© dezeen.com]
slika [© dezeen.com]
slika [© dezeen.com]

Tekst i slike u saradnji sa sajtom dezeen.com.