13/04/2014

Solarni kolektor za zagrevanje vazduha

Veliko interesovanje je izazvala jučerašnja tema o maturantima iz Makedonije koji su svoje maturske radove radili iz oblasti obnovljivih izvora energije. Posebno je važno naglasiti da su svi njihovi radovi napravljeni od recikliranog materijala i sekundarnih sirovina. Kako je napravljen solarni kolektor za zagrevanje vazduha, objasnićemo u ovom tekstu.

Solarni grejač vazduha
slika [© energetskaefikasnost.info]

Projekat Maria Velevskog, jednog od maturanata Gimnazije „Krste Petkov Misirkov“ iz Demir Hisara, je bio izrada solarnog grejača vazduha od recikliranih materijala. Potrebno je prvo napraviti ramovsku strukturu i napraviti otvore ne gornjem i donjem kraju, kroz koje će proticati vazduh. Prikupljene stare limenke od sokova su prvo morale da se izbuše, kako bi se omogućio protok vazduha kroz njih.


Limenkama se prvo mora probušiti dno
ramovska noseća struktura je već prirpemljena

slika [© energetskaefikasnost.info]

Probušene limenke se poređaju tako da se dno jedne nalazi na vrhu druge limenke. Ovim se omogućava protok vazduha kroz prethodno napravljene otvore na limenkama. Sve se poređa i pričvrsti za ram.

Izgled namontiranog solarnog
grejača vazduha
slika [© energetskaefikasnost.info]
Kako bi se postigao maksimalni efekat zagrevanja vazduha koji prolazi kroz limenke, potrebno ih je obojiti u crno. Dobro je poznato da crna boja privlači sunčevu svetlost. Dobro zadihtovati otvore silikonom i prekriti kolektor staklom (ili nekim drugim odgovarajućim providnim materijalom, kako se ne bi remetilo sunčevo zračenje). Na jedan kraj kolektora samo dodati ventilator, koji bi pokretao vazduh i kolektor je gotov.


Ventilator se nalazi na vrhu
sa leve strane kolektora
slika [© energetskaefikasnost.info]
Prilično jednostavan projekat, može ga svako uraditi sa malo alata i slobodnog vremena. A rezultat je briga o životnoj sredini i besplatna toplotna energija.

Tekst i slike u saradnji sa sajtom energetskaefikasnost.info.