17/02/2014

Stari bunker preuređen u elektranu

tari betonski bunker u Hamburgu iz Drugog svetskog rata je dobio novu namenu. Naime, ceo objekat je preuređen u elektranu koja koristi obnovljive izvore energije i centar za posetioce.
Stari bunker pretvoren u elektranu
[slika © dezeen.com]
Kompanija IBA Hamburg je iskoristila stari bunker iz Drugog svetskog rata. Objekat je napušten još od Drugog svetskog rata, pa je firma Hamburg Energie u saradnji sa IBA Hamburg transformisala ovu zgradu u elektranu koja koristi obnovljive izvore energije i proizvodi toplotnu energiju za okolne zgrade.
slika [© dezeen.com]

Objekat danas predstavlja zoru novog ekološkog napretka čovečanstva, iako datira iz doba najvećeg rata u istoriji. Na vrhu se nalazi balkon, namenjen posetiocima, koji okružuje celu zgradu. Poslednji sprat je rezervisan za kafe.

Kafe za posetioce
slika [© dezeen.com]
Iako je bunker napravljen od betona, dodata je termo-izolacija na mestu gde se nalazi kafe, kako bi se izbegli gubici toplote.

Balkon namenjen posetiocima
slika [© dezeen.com]

Unutar bunkera nalazi se rezervoar tople vode kapaciteta 2 miliona litara. Voda se zagreva uz pomoć čak četiri izvora toplote: solarnih panela na krovu, kotla na biomasu, jedinice za sagorevanje drveta i otpadne toplote iz obližnje industrije. Ova toplota se koristi za okolne zgrade.


slika [© dezeen.com]

Krov bunkera je pokriven fotonaponskim panelima, koji proizvedenu elektirčnu energiju predaju elektromreži. Bunker snabdeva električnom energijom Reiherstieg distrikt u Hamburgu već punu godinu. Deo namenjen posetioca je otvoren tek pre 6 meseci.


Tekst u saradnji sa sajtom dezeen.com. Slike preuzete sa sajta dezeen.com.