07/11/2013

Zelena mreža saobraćaja u Hamburgu

Mnogi gradovi u svetu se trude da dodaju staze za pešačenje i vožnju bicikala. Ono što čini Hamburšku "Zelenu mrežu" posebnom, je njena veličina. Hamburg, drugi po veličini grad u Nemačkoj, povezao je igrališta, parkove, izletišta pa čak i groblja ovakvim stazama. Nadaju se da će u narednih 20 godina ljudi moći da se transportuju po gradu bez upotrebe motornih vozila.

Ilustracija pešačke i biciklističke staze
slika [sxc.hu]


Hamburg već poseduje velike zelene površine međusobno povezane, koje se kreću od centra prema periferiji grada, gde se nalaze dve zelene  petlje na severu i jugu. Projekat "Zelena mreža" bi popunio te praznine i povezao sva mesta u jedan veliki sistem. Anđelika Friš, portparol grada, rekla je za Gardijan: "Drugi gradovi, poput Londona, imaju zeleni prsten, ali ovako velika zelena mreža će biti jedinstvena i pokrivaće gradsku zonu od centra ka periferiji. Očekujemo da će za 15-20 godina svi delovi grada biti povezani tako da se mogu proći pešaka ili na biciklu."


Osim očigledne koristi po grad, u smislu smanjenja zagađenja, ova mreža će omogućiti ljudima da lakše posećuju okolnu prirodu. Davaće mogućnost korišćenja velikog broja aktivnosti u prirodi - plivanja, šetanja, sportova na vodi itd. Sve to uz smanjenu upotrebu vozila na motorni pogon.

"Zelena mreža" u Hamburgu je korak u trendu povezivanja delova grada upotrebom bicikala. Veća dostupnost biciklističkih staza u centru dovodi do smanjenja upotrebe motornih vozila, prvenstveno automobila. 

Tekst u saradnji sa sajtom fastcoexist.com. Slika preuzeta sa sajta sxc.hu.