18/10/2013

Aerodromu u Južnoj Koreji - budući zeleni grad u malom

Incheon aerodrom, već sedam godina zaredom dobija nagradu "Best Airport Worldwide" (prev. engl. Najbolji aerodrom na svetu) od strane Airports Council International (prev. engl. Međunarodno veće aerodroma). Kako bi unapredio svoje poslovanje i kapacitet putnika, odlučili su se za renoviranje i dogradnju. Budući terminal 2 tog aerodroma će biti u znaku zelenih tehnologija.
Projekat proširenja aerodroma Incheon
slika [© fastcoexist.com]
Odluka da se promeni Terminal 2 je došla posle ideje da je potrebno napraviti neku veliku promenu, koja će se biti nešto za budućnost i održivo. Terminal 2 će sadržati: 
  • višestruke detalje koji podsećaju na spoljašnjost - planirani su vodopad, potok, velike površine pod zelenilom i kio jezerce (koi pond).
Detalj budućeg enterijera sa potokom i zelenilom
slika [© m.gensler.com]
  • objekat će imati fotonaponske panele u ozelenjenom delu. Moguće je i proširenje površina pod fotonaponskim panelima tokom izgradnje.
  • velike krovne prozore koji će smanjiti potrebe za veštačkim osvetljenjem
Svetslost od krovnih prozora i staklenog krova
slika [© fastcoexist.com]
  • šoping centar veličine jednog kvarta, zajedno sa prodavnicama i restoranima.
Budući kvart sa prodavnicama i restoranima
slika [© fastcoexist.com]
  • ultra-efikasnu klimatizaciju i sistem za grejanje i ventilaciju  (engl. HVAC sistem (Heating, ventilation Air-conditioning)-grejanje, ventilacija i hlađenje).
Poseban izazov predstavlja sama priroda aerodroma ove veličine. Prvenstveno potrošnja električne energije, koja je konstantna tokom 24h. Takođe, količina smeća koja se stvori na ovakvom aerodromu je slična onoj koju stori jedan manji grad. Ideja je da se održivim razvojem stigne do aerodroma budućnosti, koji će svim korisnicima predstavljati inspiraciju i primer zelenog razvoja.Tekst u saradnji sa sajtovima m.gensler.com i fastcoexist.com. Slike preuzete sa sajtova m.gensler.com i fastcoexist.com.