04/09/2013

Nedelja grejanja - prirodni gas

Danas ćemo obrađivati temu grejanja na gas, njegovih prednosti i nedostataka, kao i cenom ovog energenta. Vojvodina, Beograd i pojedini delovi centralne Srbije imaju mogućnost grejanja uz pomoć ovog energenta. Poseban problem predstavlja nestabilna cena gasa.
Peć na gas koja koristi propan-butan boce
Kotao na gas

Kada pričamo o grejanju na gas, mislimo prvenstveno na etažno grejanje sa kotlom na gas. Ovakav sistem zahteva postojanje priključka na gas, koji nije dostupan u celoj Srbiji, ali se radi na proširivanju gasne mreže. Ukoliko imate postavljenu instalaciju i razvedeno etažno grejanje sa radijatorima, ovo je poprilično komforan tip grejanja. Plaća se po utrošku, pa ukoliko niste u kući, grejanje se isključi, pa ne trošite gas itd. Generalno, sami kreirate svoj račun u zavisnosti od potreba vaše porodice.
Cena prirodnog gasa varira, na žalost, sa tendencijom konstantnog porasta. Trenutno, posle poslednjeg poskupljenja, iznosi oko 46,30 din po kubnom metru. Mnogi su napustili ovaj vid grejanja i prešli na grejanje na čvrsti ogrev, pravdajući to cenom. Generalno, problem nije toliko u ceni, koliko u lošem kvalitetu objekata koji se zagrevaju. Srbija je relativno skoro uvela energetske pasoše za objekte koji se grade. Ukoliko imate neizolovanu kuću, sa nezavršenom fasadom (vidi se cigla/opeka na fasadi), nema tog ogreva koji se može smatrati efikasnim za vaš dom. Naravno, ovo nije posledica nemara, već opšteg nedostatka novca.
Prednosti ovakvog sistema su prvenstveno komfor i nema prljanja prostora kao kod grejanja na drva i ugalj. Nedostaci ovog sistema su velika cena ugradnje instalacije i nestabilna cena prirodnog gasa. Potrebno je i obezbediti ventilaciju kotla (dimnjak ili otvor kroz koji će prolaziti cev sa snabdevanje vazduhom i ventilaciju otpadnog vazduha).

Kotao na gas sa termoregulacijom

Peći na gas

Peći na gas su jeftiniji način ovakvog tipa grejanja iz dva razloga:
  • greje se samo prostor u kome se peć nalazi, pa imate mogućnost gašenja pojedinačnih peći, ukoliko ih imate više u svom domu
  • inicijalno ulaganje je manje u odnosu na instalaciju etažnog grejanja.
Sa druge strane, peći na gas troše više gasa u poređenju sa etažnim grejanjem na gas (ukoliko posmatramo ukupnu površinu grejanja, manje ćete gasa potrošiti grejući se jednim etažnim kotlom na gas, nego sa 2-3 pojedinačne peći).

Peć na gas
Osim ovog, potrebno je i obezbediti posebnu ventilaciju. Peći na gas imaju mogućnost ugradnje zidne ventilacije, direktno kroz fasadne zidove. Tako da nije neophodno postavljanje u blizini dimnjaka. 

Šta još treba znati kod grejanja na gas

Grejanje na gas ne spada u obnovljive izvore energije, za razliku od grejanja na drva. Postoje velika inicijalna ulaganja u vidu priključka na gasnu mrežu i kupovine opreme (peć na gas, kotao na gas, postavljanje etažnog grejanja). Ne treba se zaboraviti ni redovno održavanje opreme (recimo godišnji servisi kotla).
Prednosti ovakvog tipa grejanja su višestruki. Nema zaprljanja prostora koji se greje, čak ni u kotlarnici. Nije potrebno skladište za ogrev, kao kod grejanja na drva i ugalj. Mogućnost ugradnje automatske regulacije temperature i rada kotla, daje potpunu slobodu korisnicima ovakvog tipa grejanja.
Još jednom naglašavam glavni nedostatak ovakvog tipa grejanja - nestabilnost cene prirodnog gasa.

Sutra nastavljamo sa tekstom o struji kao načinu grejanja.