19/08/2013

Zamena starih uređaja

Pod energetskom efikasnošću se ne misli samo na dodavanje izolacije na objektima ili zamenu stare stolarije, već i zamena starih kućnih uređaja novim, energetski efikasnim. Primera radi, stari frižideri su trošili i tri puta više električne energije. 
Ilustracija novog uređaja
slika [link]
Naredni grafik pokazuje poređenje potrošnje električne energije starog i novog frižidera.
Stari frižider plavi grafik, novi frižider crveni grafikslika [link]
Ovo je dobar primer kako se zamenom uređaja može uštedeti energija. Sa grafika se vidi da je stari frižider mnogo veći potrošač električne energije i da mu je potreban duži vremenski period da bi postigao zadatu temperaturu. Prosečno dnevno vreme rada starog frižidera sa ovog grafika je oko 12h. Pik potrošnje električne energije je na oko 140 W. Uzimajući ovo u obzir, godišnja potrošnja starog frižidera bi se kretala oko 620 kWh.
Novi frižider pokazuje drugačiji način rada. Češće cikluse uključivanja i isključivanja i pik potrošnje električne energije na oko 60 W. Godišnja potrošnja električne energije novog frižidera bi se kretala oko 170 kWh.
Razlika godišnje potrošnje je oko 450 kWh, odnovno oko 3.600 dinara (za prosečnu cenu električne energije je uzeta prosečna cena od 8 din/kWh, koja uljučuje sve pretplate i dodatne troškove).

Prosečna cena novog frižidera energetske klase A, se kreće oko 22.000 din (mogu se naći i jeftiniji uređaji, manje poznatih brendova). Što pokazuje da se investicija kupovine novog frižidera može povratiti i za manje od 6 godina, kroz uštedu električne energije. Ovo sve važi ukoliko električna energije ne poskupi u narednom periodu, što će se više nego sigurno dogoditi. Onda će period otplate novog frižidera biti i manji od 5 godina.

Primer zamene novog frižidera je samo jedan primer kako se pametnim ulaganjem može postići dvostruka korist:
  • imate nov uređaj u kući
  • otplatićete ga kroz uštedu električne energije i uštedeti sebi novac.
Detaljan tekst o tome kako izabrati dobar uređaj možete pročitati ovde. Pored potrošnje električne energije, potrebno je povesti posebno računa o potrošnji vode (kod, npr. mašina za pranje veša, mašina za pranje posuđa). Cena vode zavisi od opštine u kojoj živite (u Novom Sadu je, npr. 87 din po kubnom metru potrošnje). Ovo istro treba uzeti u obzir kada se bira novi uređaj a informacije o potrošnji vode možete pročitati na energetskoj nalepnici uređaja.

Tekst u saradnji sa sajtom flukso.net.